Tuulimittaus projekti Säkylässä 1x225 kW ja tuulipuistohanke Helsingissä HELSTE 4x2.0 MW

Yhtiön tavoiteisiin kuuluu luonnollisesti tuulivoimahankkeiden toteuttaminen lähitulevaisuudessa. Yhtiö on aiemmin tehnyt päätöksen suunnitella ja rakennuttaa 8 MW tuulipuisto off-shore olosuhteisiin. Puisto koostuu neljästä 2.0 MW voimalasta.

Tänä kesänä heinäkuussa 2004 yhtiön toimesta aloitettiin tuulimittausten valmistelut Säkylässä. Tuuliolosuhteita tutkitaan noin vuodenajan, jonka jälkeen päätetään voidaanko Säkylään rakentaa yksi tai kaksi tuulivoimalaa.

Yhtiön omistuspohja

Yhtiö on avannut avoimen osakeannin koko Suomen kansalle. Osakkeita voi merkitä kaikki Suomen kansalaiset ja Suomessa rekisteröidyt liikeyhteisöt, joilla on nyt tai tulevaisuudessa sähköliittymä. Rakennettavasta tuulipuistosta riittää tuulisähköä jopa 12.000 kerrostalo kaksion tarpeisiin. Kyseisen Off-Shore tuulipuiston tuotantoon perustuen realistinen osakkaiden eli sähköliittymänhaltijoiden määrä voi olla 2.000 - 8.000 kpl, joista osa on pienyrityksiä tai taloyhtiöitä. Käytännössä yhtiö toimii osuuskunnan tavoin, sillä osakkaat kuluttavat osuuksiensa mukaisesti kaiken tuotetun tuulisähkön.

Suomen Tuulienergia - FWT Oy on aikanaan Suomen suurin asiakasomisteinen tuulivoimayhtiö.

Osakkaan yleiset oikeudet tuulisähköön ja sen hinta

Osakas saa kutakin osakettaan kohden 500 kWh tuulisähköä vuodessa myöhemmin tarkemmin määriteltävään hintaan. Tuulisähkön verollinen hinta asettuu 3.30 - 3.54 snt/kWh (19.6 — 21.0 p / kWh) välimaastoon. Yhtiökokouksen päätöksellä osakas voi saada osuuttaan vastaavan määrän tuulisähköä vuodessa, joka on edellä mainittua perusmäärää suurempi.

Yhtiökokouksen päätöksellä yhtiö voi myydä tietyn osan tuulisähköstä kalliimmalla hinnalla vapailla markkinoilla Suomalaisen teollisuuden tarpeisiin. Ensisijaisesti tuulisähköä käytetään vain osakkaiden kulutuksen kattamiseen.Jos olet kiinnostunut ryhtymisestä tuulipuiston omistajaksi niin klikkaa tästä.


PÄÄSIVULLE