Tuulivoimarakentamisen neuvottelupäivä 24.11.2005

Paikka: Ympäritöministeriö, Kasarmikatu 25, Hki
Kohderyhmä: Alueellisten ympäristökeskusten, maakuntien liittojen, kuntien ja asiantuntijat, toiminnan harjoittajat, kansalaisjärjestöt
Sisältö/teemat: Tilaisuudessa käsitellään YVA-menettelyn soveltamisesta tuulivoimahankkeisiin, tuulivoimarakentamisen maisemavaikutuksia sekä tutustutaan tuulivoimaloiden kehitysnäkymiin ja ajankohtaisiin hankkeisiin.
Tilaisuuden luonne: Neuvottelupäivä
Vastuuhenkilö: Yli-insinööri Antti Irjala, YM
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt 10.11.2005
Osallistumismaksu: Maksuton

Ohjelma

Torstai 24.11.2005 klo 9.30 – 15.30

9.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.50
Tilaisuuden avaus
Aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski, ympäristöministeriö

10.00
Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta alueidenkäytön suunnittelussa
Yli-insinööri Antti Irjala, ympäristöministeriö

10.15
YVA ja tuulivoimalat
Ylitarkastaja Seija Rantakallio, ympäristöministeriö

10.45
YVA käytännöt eräissä Euroopan maissa
Lakimies Sakari Eskelinen, Lapin Yliopisto

Keskustelu

11.30
Lounastauko

12.30
Tuulivoimaloiden kehitysnäkymiä
Tuotepäällikkö Esa Peltola, VTT

13.00
Uusiutuvien energialähteiden tukeminen ja tuulivoima
Ylitarkastaja Mika Anttonen, kauppa- ja teollisuusministeriö

13.20
Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutukset
Maisema-arkkitehti Emilia Weckman

Kommenttipuheenvuoro

Keskustelu

14.10
Kahvi

14.30
Ajankohtaista tuulivoimasta

- Varsinais-Suomen Tuulivoimaselvitys
Maakunta-arkkitehti Heikki Saarento, Varsinais-Suomen liitto
- Tuulivoimalahankkeen esittely
Winwind Oy

Keskustelu

15.30
Tilaisuuden päättäminen

Tuulivoimarakentamisen neuvottelupäivä 28.10.2004

Paikka: YM:n tiedotus- ja koulutustila Kuukkeli, Kasarmikatu 25, Hki
Kohderyhmä: Alueellisten ympäristökeskusten, maakuntien liittojen, kuntien ja asiantuntijat, toiminnan harjoittajat, kansalaisjärjestöt
Sisältö/teemat: Tuulivoimarakentamisen kaavoitus, vaikutusten arviointi ja lupamenettelyt
Tilaisuuden luonne: Neuvottelupäivä
Vastuuhenkilö: Yli-insinööri Antti Irjala, YM
Koulutussihteeri: Anne Hyväoja, SYKE
Ilmoittautuminen: 22.10.2004 mennessä koulutussihteerille (täytä yhteystiedot)
Osallistumismaksu: Maksuton

Ohjelma

Torstai 28.10.2004 klo 9.30 – 16.00

9.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.50
Tilaisuuden avaus
Ylijohtaja Pekka Kangas, ympäristöministeriö

10.00
Tuulivoimatuotannon tukeminen Suomessa
Ylitarkastaja Mika Anttonen, kauppa- ja teollisuusministeriö

10.30
Ympäristöministeri Jan-Erik Enestamin puheenvuoro

10.50
Tuulivoimarakentamisen kaavoitus ja lupamenettelyt
Yli-insinööri Antti Irjala, ympäristöministeriö
Ylitarkastaja Jukka Reinikainen, ympäristöministeriö

Keskustelu

11.30
Lounastauko

12.30
Tuulivoimarakentamisen linnustovaikutukset
Jarmo Koistinen
Suojeluasiantuntija Margus Ellermaa, BirdLife Suomi

13.30
Ajankohtaista tuulivoimasta

- Katsaus tuulivoimarakentamista koskevaan maakuntakaavoitukseen
Ympäristöneuvos Harri Pitkäranta, ympäristöministeriö
- Tuulivoimaselvitykset Lapin liiton alueella
Suunnittelujohtaja Voitto Tiensuu, Lapin liitto
- Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson tuulivoimaselvitys
Suunnitteluarkkitehti Seppo Serola, Kymenlaakson liitto
- Tuulivoimalapuisto Hangon Sandössä
VD Tage Romberg, CWE Caring Wind Energy Oy
- Ympäristöministeriön YVA - harkinnat tuulivoimalahankkeissa
Yli-insinööri Antti Irjala, ympäristöministeriö

Keskustelu

14.45
Kahvi

15.00
Millä eväillä merituulipuisto Suomeen?
Toimitusjohtaja Timo Mäki, Hyötytuuli Oy
Ympäristölakimies Petri Vesa, Pohjolan Voima Oy
Ylitarkastaja Mika Anttonen, kauppa- ja teollisuusministeriö

Keskustelu

16.00
Tilaisuuden päättäminen